Omdat de artikelen uit de opruiming weggaan tegen absolute bodemprijzen
kunnen deze niet geruild of retour gestuurd worden.